Logo_Biuro tlumaczen polsko-niemieckich.
Biuro tłumaczeń polsko-niemieckich Freiburg_Badenia-Wirtembergia
Terminy przyjęć do uzgodnienia
POLNISCH-Sprachendienst Magdalena Nucia

Tel.: +49 (0) 761/89759798

Biuro tłumaczeń polsko-niemieckich

Wilmersdorfer Str. 5 79110 Freiburg
e-mail: magdalena@nucia.de
1. Potrzebuję tłumaczenia przysięgłego moich dokumentów. Czy Pani oferuje takie tłumaczenia?

Tak, oczywiście. Jako tłumacz przysięgły języka polskiego w Badenii-Wirtembergii posiadam uprawnienia do sporządzania tłumaczeń przysięgłych, których celem jest prawnie obowiązujące potwierdzenie zgodności tłumaczenia z przedłożonym oryginałem dokumentu lub innym przedłożonym tekstem. Potwierdzone przeze mnie za pomocą pieczątki i podpisu tłumaczenia ważnych dokumentów takich, jak np. aktów stanu cywilnego, świadectw, dyplomów, dokumentów sądowych, umów handlowych, pełnomocnictw itp. są uznawane przez wszystkie organy, instytucje i przedsiębiorstwa  na terenie całych NIemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Polski.

2. Czy może Pani potwierdzić również tłumaczenia wykonane przez inną osobę?

Nie ma przepisów, które zabraniają potwierdzenia tłumaczeń wykonanych przez osoby trzecie, więc teoretycznie jest to możliwe. Należy jednak wziąść pod uwagę fakt, że potwierdzić mogę jedynie tłumaczenie nie zawierające błędów językowych i merytorycznych. Przed złożeniem mojego podpisu na tłumaczeniu muszę więc zweryfikować jego prawidłowość, co związane jest z nakładem pracy. Dlatego w przypadku dłuższych tekstów często korzystniej jest sporządzić nowe  tłumaczenie. Krótkie tłumaczenia lub tłumaczenia dokumentów standartowych (jak np. aktów urodzenia), które nie zawierają błędów, mogę potwierdzić od ręki.

3. Czy w celu sporządzenia tłumaczenia przysięgłego zawsze potrzebne są oryginały, czy wystarczą również kopie?

W celu sporządzenia tłumaczeń przysięgłych potrzebne są z reguły oryginały dokumentów. Po zakończeniu tłumaczenia potwierdzam jego zgodność z oryginałem za pomocą pieczątki i podpisu. W niektórych przypadkach możliwe jest potwierdzenie zgodności tłumaczenia z kopią, co również zaznaczam na końcu tłumaczenia. Informacji, czy w Państwa przypadku takie tłumaczenie wystarczy, udzieli Państwu organ lub instytucja, w której muszą Państo przedłożyć tłumaczenie.

4. Nie mieszkam we Freiburgu. Czy mogę Pani przesłać dokumenty pocztą zwykłą lub elektroniczną?

Jeśli zdecydują się Państwo na udzielenie mi zlecenia i nie mogą Państwo przynieść dokumentów osobiście, dobrym wyjściem jest przesłanie dokumentów pocztą. Jeśli natomiast potrzebują Państwo najpierw wyceny, uprzejmie proszę o przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną (skany, dobre zdjęcia) lub faksem do wglądu. Jeśli dokumenty nie posiadają wielu stron i są dobrze czytelne, mogę w przypadku udzielenia mi zlecenia wykonać tłumaczenia na podstawie skanów (faksy traktowane są jako kopie). Jeśli natomiast dokumenty składają się z wielu stron oraz nie są dobrze czytelne, muszą one zostać przesłane pocztą. Jeśli nie chcą Państwo wysyłać oryginałów pocztą, za niewielką opłatą istnieje możliwość sporządzenia uwierzytelnionych kopii. Kopie takie uzyskają Państwo w urzędzie gminnym, miejskim, ratuszu lub podobnej jednostce administracyjnej. Po zakończeniu zlecenia, tłumaczenie wraz z przekazanymi mi dokumentami odeślę Państwu w ustalonym terminie na podany adres.

5. Chciał(a)bym przynieść dokumenty osobiście. Czy muszę ustalić z Panią termin?

Tak. Uprzejmie proszę o ustalenie terminu telefonicznie pod numerem 0761/89759798 lub wysyłając e-mail. W ten sposób będą mieli Państwo pewność, że mnie Państwo zastaną i będę mogła poświęcić Państu wystarczająco dużo czasu.

II. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TŁUMACZEŃ

1. Jaka jest cena tłumaczeń?

Na to pytanie nie potrafię ogólnie odpowiedzieć. Cena tłumaczenia jest ustalana indywidualnie i zależy głównie od trudności, objętości i terminu odbioru tekstu. Cena zależy więc od nakładu pracy potrzebnego do wykonania tłumaczenia i może zostać ustalona dopiero po obejrzeniu danego tekstu lub dokumentu. Minimalna cena zlecenia wynosi 35 EUR. Tłumaczenia dokumentów stanu cywilnego lub innych standartowych dokumentów wykonuję po stałych cenach. Informacji na ten temat chętnie udzielę telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Więcej informacji na temat kalkulacji cen, znajdą Państwo w rubryce Ceny.

2. Jak wygląda realizacja zleceń?

1) W celu sporządzenia wyceny, uprzejmie proszę o przesłanie tekstów lub dokumentów do tłumaczenia drogą elektroniczną (np. w formacie Word lub - w przypadku dokumentów - w formie skanu), faksem lub pocztą. Do sporządzenia wyceny, wystarczą zwykłe kopie, które nie będą już Państwu potrzebne, gdyż w przypadku niedojścia zlecenia do skutku, nie będę mogłą bezpłatnie odesłać dokumentów pocztą. Dokumenty mogą zostać dostarczone również osobiscie. W tym celu uprzejmie proszę o wcześniejsze ustalenie terminu. Państwa dokumenty traktowane są poufnie.

2) Na podstawie przedłożonych dokumentów sporządzę dla Państwa indywidulaną ofertę,o której poinfomuję Państwa osobiście, pocztą elektroniczą lub telefonicznie. Oferta zawiera cenę i termin dostarczenia lub odbioru tłumaczenia oraz rodzaj i termin płatności.

3) Jeśli zgodzą się Państwo z ofertą, proszę o pisemne udzielenie zlecenia pocztą elektroniczną lub faksem dostarczając mi informacji potrzebnych do wysłania tłumaczenia i realizacji zlecenia (adres, nr telefonu w razie pytań). Państwa dane osobiste traktowane są poufnie i będą wykorzystane jedynie w celu realizacji zlecenia. Osobiste zostawienie dokumentów do tłumaczenia jest równoznaczne z udzieleniem zlecenia.

4) Po sporządzeniu zlecenia ustalę z Państwem termin odbioru tłumaczenia lub wyślę je pocztą elektroniczną lub zwykłą (tłumaczenia przysięgłe) na podany adres.

3. W jaki sposób mogę zapłacić za usługę?

- gotówką podczas odbioru
- przelewem bankowym.

4 Czy wykonuje Pani również tłumaczenia specjalistyczne, jak np. instrukcje obsługi, teksty marketingowe, strony internetowe, itp?

Tak. Z biegiem lat wyspecjalizowałam się w tłumaczeniu tekstów z różnych dziedzin. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w rubryce Specjalizacja. Na życzenie mogę przesłać Państwu listę projektów referencyjnych.

Jeśli nie znaleźli tu Państwo odpowiedzi na interesujące Państwa pytanie, zapraszam do nawiązania kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną. Chętnie udzielę dalszych informacji.

CZĘSTE PYTANIA

I. TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Czlonek w Federalnym Zwiazku Tłumaczy
mgr MAGDALENA NUCIA  • Tłumacz przysięgły jęz. polskiego
mgr Magdalena Nucia
Tłumacz przysięgły jęz. polskiego
Deutsche Flagge
© Magdalena Nucia
2023
Profesjonalnie szybko poufnie