Logo_Biuro tlumaczen polsko-niemieckich.
Biuro tłumaczeń polsko-niemieckich Freiburg_Badenia-Wirtembergia
Terminy przyjęć do uzgodnienia
POLNISCH-Sprachendienst Magdalena Nucia

Tel.: +49 (0) 761/89759798

Biuro tłumaczeń polsko-niemieckich

Wilmersdorfer Str. 5 79110 Freiburg
e-mail: magdalena@nucia.de

IMPRESSUM

mgr Magdalena Nucia
Tłumacz przysięgły jęz. polskiego w Badenii-Wirtembergii

Wilmersdorfer Str. 5
79110 Freiburg

Tel.: +49 (0)761/89 75 97 98
Fax: +49 (0)761/89 75 97 99
e-mail: magdalena@nucia.de
Internet: www.translacje.nucia.de

USt.-Id.-Nr.: DE 210 586 091

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Mimo dokładnej kontroli nie przejmuję odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treści linkowanych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich autorzy.

TEKST I ZDJĘCIA:

Copyright © Magdalena Nucia. Wszystkie prawa zastrzeżone.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Prywatność odwiedzających tą stronę internetową jest dla mnie bardzo ważna i dołożę wszelkich starań, aby ją chronić. Państwa dane osobowe będą traktowane poufnie, zgdonie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszą politką prywatności.

Podczas korzystania z serwisu strony internetowej są gromadzone różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których możecie Państwo zostać zidentyfikowani. Poniżej znajdą Państwo informacje, jakie dane będą gromadzone i w jakich celach.

Proszę pamiętać, że przekaz danych drogą elektroniczną (np. w formie e-mail) generalnie nie jest w pełni bezpieczny. W związku z tym nie jest możliwe udzielenie gwarancji, iż Państwa dane przekazane w ten sposób będą w pełni chronione przed dostępem osób trzecich.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

Magdalena Nucia
Wilmersdorfer Str. 5
79110 Freiburg

Telefon: +49 761 89759790
E-Mail: info@nucia.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba naturalna lub prawna, która decyduje o celu i metodach przetwarzania danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp).

W jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe?
Dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania z serwisu strony przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (DSGVO) .

Państwa dane osobowe są zbierane w drodze udzielanych mi przez Państwa informacji.

Zapytania przy użyciu poczty e-mail, telefonu, telefaksu, formularza kontaktowego:
Dane osobowe ujawnione przez Państwa podczas zapytań w ww. formie są przetwarzane i zapisywane wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytań i zleceń.
Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zezwolenia.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie dotyczy wypełnienia umowy lub przeprowadzenia czynności przygotowawczych w celu wypełnienia umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych następuje na podstawie Państwa zezwolenia (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub w wyniku uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) polegającego na szybkim i prawidłowym rozpatrzeniu Państwa zapytań lub realizacji zleceń.

Przekazane przez Państwa dane pozostaną zapisane tak długo, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, odwołają zezwolenie lub cel ich przechowywania wygaśnie (np. po zakończeniu realizacji Państwa zapytania lub zlecenia). Odpowiednie postanowienia prawne, np. odnośnie terminów przechowywania danych, pozostaną nienaruszone.

Jakie posiadją Państwo prawa?
Jako użytkownik strony internetowej są Państwo uprawnieni do:
-uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych (art. 15 DSGVO);
-skorygowania lub uzupełnienia przetwarzanych danych osobowych (art. 16 DSGVO);
-żądania niezwłocznego usunięcia danych osobych, o ile nie stoją temu na przeszkodzie prawo wolności słowa i informacji, konieczność wypełnienia zobowiązań prawnych, interes publiczny lub prawo dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (art. 17 DSGVO);
-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli Państwa zdaniem dane są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem a odrzucacie Państwo ich usunięcie, przechowywanie nie jest z mojego punktu widzenia dłużej konieczne a Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 DSGVO złożyli Państwo sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu (art. 18 DSGVO);
-przechowywania Państwa danych w powszechnie stosowanym formacie lub przekazania ich innym właściwym podmiotom (art. 20 DSGVO);
-odwołania zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 DSGVO), w wyniku czego przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wcześniejsze zezwolenie nie będzie już możliwe;
-złożenia zażalenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu (art. 77 DSGVO).

Szyfrowanie za pomocą certyfikatu SSL lub TLS
Wszystkie strony niniejszej witryny używają certyfikatu SSL. Szyfrowane połączenie rozpoznacie Państwo na symbolu kłódki w pasku adresu przeglądarki oraz na zmianie z "http://" na "https://". Oznacza to, że przekazane przez Państwa dane osobowe są bezpieczne i nie będą odczytywane przez osoby trzecie.
Czlonek w Federalnym Zwiazku Tlumaczy
mgr MAGDALENA NUCIA  • Tłumacz przysięgły jęz. polskiego
mgr Magdalena Nucia
Tłumacz przysięgły jęz. polskiego
Deutsche Flagge
© Magdalena Nucia
2023
Profesjonalnie szybko poufnie